Bouw nadert volgende fase

23 juni 2020

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. De wegen, kraanopstelplaatsen en fundamenten zijn grotendeels gereed. De fundamenten worden gestort en harden uit.

Aannemer Heijmans loopt op schema en de verwachting is dat medio juli deze werkzaamheden zijn afgerond. Hieronder ziet u foto’s van enkele van de fundamenten (tekst loopt door onder de afbeelding):

Medio augustus begint bouw windmolens

Dit betekent dat een nieuwe fase in de bouw van het windpark aanstaande is: de bouw van de windmolens zelf. De planning is nu dat Vestas, de leverancier van de vier windmolens, hier medio augustus mee begint. Op dit moment is de planning dat vanaf 12 augustus de eerste onderdelen op de locatie van het windpark kunnen aankomen. Dat zijn eerst kleinere onderdelen. Kort daarna worden de grotere onderdelen zoals delen van de masten en de wieken aangevoerd. Er komt dan ook een hijskraan te staan die de onderdelen op hun plek hijst en zo de windmolens opbouwt.

Zoals de planning nu is, begint Vestas vanaf 19 augustus met het bouwen van de twee westelijke windmolens. Vanaf 25 augustus begint de bouw van de twee oostelijke windmolens, is de huidige planning. Het streven is dat de windmolens in de loop van september zijn gebouwd en vanaf eind 2020 / begin 2021 in bedrijf zijn.

De planning is onder voorbehoud, deze kan nog door onvoorziene omstandigheden wijzigen. We houden u via de nieuwsbrief en website op de hoogte.

Aanvoer windmolenonderdelen vanuit Schoonebeek

In de nieuwsbrief van 5 juli 2019 meldden we dat de windmolenonderdelen aangevoerd worden via de N863, komende vanuit de richting van Coevorden. Dat is veranderd: de windmolenonderdelen komen nog steeds via Rijks- en provinciale wegen over de N863 bij de locatie van het windpark, maar komen vanuit de richting van Schoonebeek. Dit is nodig, omdat er wegwerkzaamheden zijn aan de oorspronkelijke route. De windmolenonderdelen gaan niet door de kern van Weijerswold.

Aangekomen bij de inrit naar het windpark rijden de vrachtwagens met de onderdelen vanaf de N863 achteruit de weg van het windpark op tot aan de locaties van de windmolens. De onderdelen worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd om het overige wegverkeer zo min mogelijk te hinderen.