Achtergrond windpark

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Volgens de EU-richtlijnen moet duurzame energie in het jaar 2020 ten minste 20% van Europa's energieverbruik uitmaken. Nederland heeft een doelstelling van 14% in 2020 opgelegd gekregen. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie waarmee Nederland deze doelstelling kan halen. Binnen het kader van het Energieakkoord spannen overheid en marktpartijen zich in om deze doelstelling te halen.

Dit betekent dat er in Nederland in 2020 in totaal 6.000 MegaWatt (MW) aan windenergie op land gerealiseerd moet worden. Met alle 12 provincies is afgesproken dat ieder een deel van het totaal van 6.000 MW voor haar rekening neemt. Voor Drenthe betekent dit dat in 2020 285,5 MW gerealiseerd moet zijn. Provincie Drenthe heeft met het vaststellen van de Omgevingsvisie in 2010 ingestemd met het opwekken van windenergie en daarbij Zuidoost-Drenthe en de Veenkoloni├źn aangewezen als zoekgebied. Dit zijn de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.

Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Coevorden, op basis van consultatie van het bewonersplatform Weijerswold, besloten om in Weijerswold medewerking te verlenen aan een windpark bestaande uit vier windturbines. Voorafgaand hieraan heeft een participatieproces met directe bewoners en directe belanghebbenden plaats gevonden. Tussen initiatiefnemers en het bewonersplatform is overleg gevoerd over de locaties van de windmolens, het aantal windmolens en de voorwaarden waaronder ze geplaatst worden. De afspraken die daaruit zijn voortgekomen, liggen vast in de eenzijdige ongerichte rechtshandeling.