Participatie

Omgevingsfonds

Conform de afspraken met het bewonersplatform wordt er, voor een periode van vijftien jaar, 10.560 euro per jaar ter beschikking gesteld aan de woningeigenaren (in Nederland) binnen 1500 meter van het windpark. De woningeigenaren kunnen met elkaar bepalen hoe zij dit fonds besteden.

Interessepeiling obligaties

In juni 2019 voerden we een interessepeiling uit onder de bevolking van de gemeente Coevorden over de interesse in financiële participatie bij de windprojecten in Coevorden. We hebben als initiatiefnemers van de windmolens bij Weijerswold en Europark naar aanleiding hiervan besloten geen obligaties uit te geven. Een belangrijke reden hiervoor is dat de respons op de interessepeiling (erg) beperkt is. Daarnaast komt de getoonde interesse voornamelijk uit een gebied op relatief grotere afstand van de nieuwe windmolens. Vanuit de nabije omgeving van de windmolens is zeer weinig interesse hierin. Daarom hebben we de afweging gemaakt dat er te weinig interesse vanuit de omgeving is om te rechtvaardigen deze vorm van financiële participatie op te zetten.