Partners

Windpark Weijerswold is een gezamenlijk initiatief van Pure Energie, Windunie en een aantal grondeigenaren. De gemeente Coevorden heeft de besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning genomen. Hieronder worden Pure Energie en Windunie verder toegelicht.

Over Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede en levert groene stroom uit eigen wind- en zonprojecten van Nederlandse bodem aan bedrijven en consumenten. Pure Energie verkoopt alleen wat door de eigen wind- en zonprojecten wordt geleverd. Pure Energie beheerst het totaalconcept: de expertise beslaat het gehele spectrum van onderzoek naar kansrijke locaties tot en met de vergunningsaanvraag, van de bouw van windturbines en zonnepanelen tot en met het beheer daarvan en van het opwekken van energie tot en met de levering aan consumenten en bedrijven. Ook biedt de onderneming bedrijven en particulieren – al sinds haar oprichting in 1995 - de mogelijkheid te investeren in duurzame energie. Pure Energie is al jaren achtereen door de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur & Milieu uitgeroepen tot de groenste energieleverancier van Nederland. 

Over Windunie

Windunie is een coöperatie met ca. 300 leden: agrariërs, coöperaties en windmolenparken. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze ca. 500 MW aan opgesteld vermogen waarmee meer dan 20% van alle windenergie in Nederland wordt geproduceerd. Windunie is actief in de ontwikkeling van windenergieprojecten, ondersteunt de exploitatie en het onderhoud van windmolens en verhandelt voor leden de opgewekte stroom. De coöperatie draagt samen met de aangesloten bedrijven bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van agrarische ondernemers en daarmee de ontwikkeling van de regionale economie.