Beton storten voor fundaties

20 mei 2020

De wegen en kraanopstelplaatsen van het windpark zijn gereed. Ook zijn de heiwerkzaamheden afgerond. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het beton te kunnen storten voor de fundaties.

Dat betekent dat de koppen van de heipalen worden gesneld (zie de nieuwsbrief van 7 mei 2020), de ankerkooien worden geplaatst en de wapening van de fundamenten wordt gevlochten.

Beton storten voor fundaties

De volgende stap is dat het beton voor de fundaties wordt gestort. Volgens de huidige planning begint dit op 29 mei, bij windmolen 2. Enkele weken geleden was het nog de planning dat het betonstorten begin juni zou beginnen, dus deze werkzaamheden zijn iets naar voren geschoven. De volgende fundering die wordt gestort is volgens de huidige planning van windmolen 1, op 5 juni.

Per fundering wordt het beton op één dag aangevoerd, omdat het beton gelijkmatig en zonder tussentijds te drogen moet worden aangebracht. Het beton wordt aangevoerd met reguliere betonvrachtwagens. De wagens rijden, zoals afgesproken, via de Europaweg / N863 en dan rechtstreeks via de parkweg naar de windmolenlocaties. Deze gaan dus niet door de kern Weijerswold.

Dit betekent dat er de komende periode in totaal vier dagen zijn met op een dag enkele tientallen betonwagens die naar en van het bouwterrein rijden. Wel zit er enige tijd tussen deze vier dagen dat er beton wordt aangevoerd. De planning is dat in de tweede helft van juni het beton van de laatste fundering is gestort. Vervolgens heeft elk fundament 28 dagen nodig om te drogen.

Stand van zaken bewonersafspraken

In de planvorming voor Windpark Weijerswold zijn afspraken gemaakt tussen het bewonersplatform en ons als initiatiefnemers van het windpark. De afspraken zijn vastgelegd zijn in een eenzijdige ongerichte rechtshandeling. Dat document staat op de website van het windpark.

We hebben een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken van de bewonersafspraken. Een aantal afspraken is uitgevoerd en een aantal is nog in uitvoering. Klik hier om dit actuele overzicht te kunnen lezen. Dit overzicht is ook op de website geplaatst en wordt aangevuld bij nieuwe ontwikkelingen.